Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Co o ABY píší jinde

 
Habešská kočka
 
specielně napsáno pro
Abyssinian Cat Club
 
napsal
H. C. BROOKE (Vicepresident ACC)
Taunton, Duben 1929
Překlad z anglického originálu pro Queen Bastet: Marie Racz, Chicago, listopad 2009.

  Obrázek v záhlaví se zvětší pokud na něj kliknete myší.  

POZNÁMKY O HABEŠANKÁCH
Dnes a včera 
od HELEN a
SIDNEY DENHAM

Publikováno
H. Denham, 1/48
Elsworthy
Road
Londýn, N.W.3
Duben 1951

Překlad z anglického originálu pro Queen Bastet: Marie Racz, Chicago, listopad 2009.

Věnováno
Habešance Tia Maria,
s jejíž pomocí byla tato publikace
napsána za poloviční dobu ale
bez jejíž inspirace, by to nebylo napsáno vůbec.

 Habešská, nubijská či etiopská

Je to plemeno vyšlechtěné člověkem, ale s bohatou historií.

 

 

Habešská kočka

Historie

Habešská kočka patří ke krátkosrstým kočkám. Jedná se bezpochyby o přírodní plemeno, jedno z nejstarších známých. Vznik její současné podoby je však kupodivu zahalen tajemstvím. V roce 1868 byla přivezena z Etiopie do Velké Británie kočka jménem Zula. Dnešní podoba habešské kočky vznikla buď náhodně při páření tohoto plemene s obyčejnými domácími mourovatými kočkami či jako výsledek snah chovatelů vytvořit kočku podobnou těm, jejichž podoba je známa ze staroegyptských památek. Jedna z teorií také připouští možnost vzniku současné habešské kočky pářením s menšími divokými kočkami pocházející z Anglie (Fexix silvestris a Felix grampia).

Habešská kočka - medailon

Typické znaky habešanek

ZBARVENÍ

U všech barevných variet se projevuje silně zvýrazněný ticking, což je zvláštní zbarvení srsti. Na každém chlupu jsou dva až tři proužky. Světlé proužky se střídají s tmavými a propůjčují habešce její typický přírodní vzhled a výraz. To platí zvláště o tradičních barevných rázech sorrel a o divokém zbarvení. Toto zbarvení se podobá barvě divokého králíka, a proto se habeškám často přezdívá zaječí kočky. V ideálním případě by tělo kočky tohoto plemene mělo být bez kresby.

 

Habešanky

... mrštné a temperamentní

"Děti bohů" nazval Sidney Denham habešanky, kterým věnoval veškerý svůj obdiv. Určitá jejich podobnost s vyobrazeními koček z doby egyptských faraonů napovídá, že lze usuzovat na jejich příbuznost. Skutečný původ habešských koček je opředen tajemstvím a dnes už ho nelze přesně doložit, což platí také o řadě dalších plemen. Kolem skutečného původu koček se točí četné předpoklady a legendy.

Historie kočičího rodu - ABY

 

     Skutečný původ předchůdkyň dnešní habešské kočky lze jen těžko vysledovat. V dostupné literatuře se uvádí, že tato kočka je přímým potomkem africké kočky plavé (Felis Libyca), s níž ji spojuje starý Egypt. Prý i mnohá zachovaná vyobrazení a sošky koček, především z období faraóna Ramsese II., se v řadě znaků dnešním habešankám nápadně podobají. Jsou tedy habešské kočky potomky již vymřelého egyptského plemene?

Chovatelství je řehole

     Česká felinologie si na začátku letošního roku připomíná významné výročí. Je to 45 let od založení první chovatelské organizace v tehdejším Československu. V listopadu1966 uspořádal ČSCHDZ (Český svaz chovatelů drobného zvířectva) v areálu Parku kultury a oddechu v Praze (dnes Výstaviště) celosvazovou výstavu drobného zvířectva, králíků, holubů, hrabavé a vodní drůbeže a exotického ptactva. Její součástí byla i první výstava koček s účastí vystavovatelů z NDR. Obrovský zájem o kočky a jejich úspěšná veřejná prezentace nastartovaly další kroky. V lednu 1967 byla založená specializovaná základní organizace chovatelů koček v Praze, v březnu v Brně a poté ještě v Litvínově. Následující rok, přesně 12.8.1968, byla ustanovena Odborná komise chovatelů koček. V jejím čele stanul, téměř symbolicky, pan Josef Mourek z Prahy.

 

Mýty a pověry

Skutečný původ předchůdkyň dnešní habešské kočky lze jen těžko vysledovat. V dostupné literatuře se uvádí, že tato kočka je přímým potomkem africké kočky plavé (Felis Libyca) s níž ji spojuje starý Egypt.. Prý i mnohá zachovaná vyobrazení a sošky koček, především z období faraóna Ramsese II., se v řadě znaků dnešním habešankám nápadně podobají.

Každá habešská kočka je individualista a osobnost, charakteristické je pro ni velké sebevědomí. Nejraději žije v domácnosti, kde se toho hodně děje. Habešanky doslova srší energií, ale současně touží po blízkosti člověka a jsou velmi přítulné. Každý, kdo s nimi přišel do styku, potvrdí, že jsou nesmírně inteligentní. Každý majitel habešské kočky ví, že ta jeho je malá šelma s elegancí pohybu, inteligentní, hravá, společenská, aktivní, pohodová, snášenlivá, osobitě nebojácná, upovídaná, přítulná, fyzicky zdatná, vyžadující pozornost, vychytralá, bystrá, zkrátka ta nejlepší kočka na světě.

 
© JaDr 2008 admin