Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Syrová výživa BARF

Syrová výživa kočky BARF (Bones And Raw Food)

 

     Rychle se rozrůstající okruh chovatelů koček, zkušených praktických léčitelů zvířat a také již část veterinárních lékařů zejména v sousedních i vzdálených zemích se již vrátilo k původní přirozené (přírodní) výživě. Tito lidé krmí své kočky výhradně (nebo z části) syrovou stravou (maso, kosti, zelenina, ovoce, vejce).

     Informace o syrové výživě koček najdeme v převelikém množství a ve spoustě světových jazycích na internetových vyhledávačích pod klíčovým slovem „BARF“.

     Korektní definici syrové výživy BARF s užitečnými odkazy najdeme také v encyklopedii Wikipedia v německém jazyce, jejíž překlad najdeme v následující kapitole.

 

Definice Wikipedia > BARF je druh výživy pro domácí zvířata

 

     BARF je metoda výživy masožravých domácích zvířat. Znovuobjevitelé BARF se orientují na stravovacím návyku kočkovitých šelem. V tomto smyslu je krmeno výhradně syrové maso, kosti a zelenina.

     BARF přenáší zodpovědnost za vyvážené složení výživy na chovatele. Mezi veterinárními lékaři je syrová strava zatím předmětem diskusí a sporů.

     Kritici se obávají nedostatečného zaopatření koček při krmení tímto druhem výživy a možného přenosu určitých nemocí.

     Na pomoc chovatelům krmícím BARF již přispěchali některé firmy, které objevili tuto mezeru na trhu a nabízejí zjednodušené produktové koncepty této syrové výživy (mražené maso, zelenina a doplňky výživy).

     V této souvislosti by mělo být bráno v úvahu, že kočka s člověkem žije již tisíce let a součástí její přirozené výživy (kromě občas ulovené myši) byli také odřezky syrového masa z kuchyně člověka, tak jako přebytky tepelně upravených pokrmů z jeho jídelny (od stolu). Syrová výživa kočky, tak jak se živí divoce žijící kočkovité šelmy je přirozeně nadále možná.

     Pojem BARF definovala poprvé paní Debbie Tripp z USA. Smyslem definice bylo pojmenovat tento způsob výživy a chovatele, kteří své psy a kočky krmí syrovou potravou. Zpočátku akronym BARF znamenal: Born Again Raw Feeders (znovuzrozen krmit syrově).

     Později doznal tento akronym změnu na významu a interpretuje se jako: Bones And Raw Food (kosti a syrová potrava). Německý výklad zkratky BARF říká: Biologisch Artgerechte Rohe Futerung (biologicky vhodná syrová výživa). BARF dnes není omezen jen na psy ale tuto alternativu nabízí svým zvířatům také chovatelé koček. (Zdroj: Wikipedia z 25.7.07).  

 

Proč kočky mohou jíst syrové maso

 

     Naše současné kočky pocházejí z divoce žijících kočkovitých šelem (rys, levhart, puma, tygr). Kočky jsou sice domestikováni již tisíce let, ale genetické rozdíly mezi domestikovanou kočkou a divokými kočkovitými šelmami jsou stále ještě biologicky velmi příbuzné. Genetická odlišnost je méně než 0,3 %. To znamená, že zkřížení domestikované kočky divoce žijící kočkovitou šelmou je stále ještě možné.

     Kočkovité šelmy jsou především masožravci. K jejich výživě patří především maso z ulovené býložravé zvěře (ovce, koza, srnka, zajíc apod.). Rys jí ale také ovoce, trávu, luční byliny nebo kořínky. 

     Další důležité živiny (vitamíny, minerální látky, stopové prvky) získávají divoce žijící kočkovité šelmy z natrávených (fermentovaných) rostlin snědením obsahu žaludku ulovené býložravé zvěře. Snědením velké části kořisti včetně vnitřností (játra, ledviny, srdce, plíce, žaludek), krve, mléčných žláz a části kůže i srsti získává kočkovitá šelma všechny potřebné živiny: bílkoviny, tuk, vitamíny, enzymy, minerály, stopové prvky a balastní látky.

     Z tohoto výčtu potravinových zdrojů vyplývá, že kočka ke své výživě potřebuje pestrou paletu rozličných masových i rostlinných živin, které (protože neumí vařit, smažit ani fritovat) jí syrové. Vycházeje z této skutečnosti, pak je syrová strava BARF pro naše kočky bez pochyb přírodnímu vzoru nejblíže.

 

Kočka má zuby masožravce

 

     Kočka má dodnes zuby masožravého dravce. Vpředu na krajích (vedle předních zubů) na spodní a horní čelisti má dlouhé a ostré špičáky, které slouží pro zachycení a usmrcení kořisti. Řada předních zubů mezi ostrými a dlouhými špičáky kočce umožňuje z měkkých částí kořisti (z velkého kusu masa) oddělit (ukousnout) kus. Vzadu za dlouhými špičáky má kočka na obou čelistech ostré (špičaté), jehlanům podobné velmi robustní stoličky, které při stisku působí podobně jako efilační nůžky. S těmito stoličkami dokáže kočka rozdrtit kost, ukousnout šlachy nebo vazy a samozřejmě také kus masa.

     Zuby našich domácích koček jsou dodnes shodné stavby se zuby divoce žijících kočkovitých šelem. Z konstrukce zubů kočky vidíme, že nejsou předurčeny pro trhání trávy a že její jehlanovité stoličky nemohou přežvykovat trávu, ani rozmělňovat obiloviny a že určitě nejsou vhodné ani pro chroupání granulí.

 

Kyselé žaludeční šťávy stráví kosti a zničí parazity

 

     Při krmení syrovým masem nebo syrovými kostmi s masem mají žaludeční šťávy v žaludku kočky hodnotu pH (kyselost) méně než 1 (člověk pH 4 až 5) což je hodnota srovnatelná s kyselinou, která snadno rozloží i syrové kosti (klíčem pro vydání impulsu k tvorbě dostatečně kyselých žaludečních šťáv je pozření masa). Žaludeční šťávy kočky krmené syrovým masem tak obsahují více kyseliny solné (jsou kyselejší) nežli u kočky krmené hotovými krmivy s převahou obilnin (extrudované granule, levné konzervy). Tato kyselost zlikviduje salmonelu, škodlivé bakterie, plísně nebo parazity v trávícím ústrojí. Střevo kočky je ve srovnání s býložravci velmi krátké, protože od přírody se kočka má živit syrovou masovou stravou, která je rychle (cca. do 24 hodin) strávena. Doba trávení krmiv termicky extrudovaných s převahou obilnin je obvykle 3 až 4 dny.

     Tato fakta hovoří o tom, že kočka je masožravec a že přírodnímu vzoru vzdálená krmiva (zpravidla extrudované granule) složená převážně z obilovin a jiných rostlinných složek nejsou pro výživu kočky vhodná.

 

Poznámka: Průmyslově vyráběná hotová „kompletní krmiva“ jsou oproti syrovému masu ve střevě příliš dlouho (hůře se tráví). Kromě nebezpečného zlenivění střeva je vznikající hnilobný povlak (na střevní stěně) živnou půdou pro škodlivé bakterie, plísně a také pro vnitřní parazity (červy).

 

Skladba a vyváženost syrové výživy kočky

 

     Při sestavování přírodě blízké výživy kočky je snaha přiblížit se co nejblíže původní výživě masožravce. Protože je dnes poměrně obtížné obstarávat a podávat našim doma žijícím kočkám ke konzumaci celá poražená zvířata jako je například: zajíc, krůta, krysa nebo myš, tak člověk musí při sestavování takovéto přírodě podobné výživy improvizovat.

     Stáří, kondice, velikost ani rasa kočky nehrají při výběru pro složení výživy prakticky žádnou roli, protože složení zajíce, krůty, krysy nebo myši je také stále stejné a jedí je junioři tak jako dospělí či staří tygři. Tygr nebo rys se po ulovení kořisti pustí do natráveného obsahu žaludku, sní některé vnitřnosti a část svaloviny. Další den si pochutná například na kostech s vazivem a nakonec nepohrdne ani částí kůže s chlupy nebo s peřím.

     Když se v příštích dnech tygrovi nepodaří ulovit maso, tak se postí a pak si dá například ovoce, byliny, kořínky nebo jiné rostliny (obilniny tygr nejí). Pro skladbu optimální syrové výživy je tedy nejdůležitější vyváženost v časovém rámci. To znamená, že každá krmná dávka nemusí obsahovat vše co kočka potřebuje, ale souhrn všech nepostradatelných stavebních kamenů výživy musí kočka dostat v rámcovém časovém období týdnů (tvrzení, že každá krmná dávka musí být vyvážená může pocházet jen od výrobců „kompletních“ krmiv).

 

Proto při sestavování jídelníčku přirozené syrové výživy není chybou (nedostatkem) krmit občas klidně i pár dní jednostranně (třeba jen svalovinu nebo masité kosti). Předpokladem optimální výživy je pouze široké spektrum živin, jejichž druhy a zdroje je vhodné střídat (například z masa střídáme hovězí, drůbeží, jehněčí, rybí, koňské apod.).

Předsudky a hrozby syrové výživy kočky

 

Mnozí majitelé koček mají obavy krmit syrovou výživou (BARF), protože příznivci hotových „kompletních“ granulovaných a konzervovaných krmiv (výrobci, veterinární lékaři, prodejci) je těmito tvrzeními odrazují:

  

Syrové maso je nebezpečné > Kočka bude napadena parazity nebo salmonelou.

Zkušenost BARF: Celý trávicí systém kočky je přizpůsoben pro trávení syrového masa a kostí. Zdravý organismus kočky, která je krmena syrovou výživou má pH žaludečních šťáv 0,7 až 0,9 (srovnatelné s kyselinou), které salmonelu, škodlivé bakterie, plísně a vnitřní parazity zlikvidují. Navíc syrové maso je stráveno v krátkém čase (cca 24 hodin), takže tito škůdci mají málo času se ve střevě zabydlet. Naopak přírodě vzdálená krmiva jsou ve střevě 3 až 4 dny (kvašení, hniloba) což se pro škůdce (špatné bakterie, plísně, červy) stává živnou půdou.

  

Kosti jsou nebezpečné > Ostré úlomky kostí mohou propíchnout žaludek nebo střevo.

Zkušenost BARF: Ano, ale pouze vařené kosti jsou nebezpečné (vařením ztvrdnou). Lom syrových kostí je méně ostrý a méně tvrdý. Sliny kočky jsou velmi husté (v jícnu slouží jako kluzná látka) a proto je velmi malá pravděpodobnost zapíchnutí. Žaludeční šťáva kočky obsahuje (při BARF) desetkrát více kyseliny solné nežli žaludeční šťáva člověka. Takto kyselé žaludeční šťávy rozloží i syrové kosti, které do střeva přijdou již natrávené (houbovitá hmota).

 

Syrová výživa je drahá a časově náročná > Shánění masa, porcování, mražení.

Zkušenost BARF: Ceny masa a kostí, které nakupujeme u specialistů na syrová mražená masa pro psy, kočky a ostatní zvířata (například pro lva, tygra, tuleně či medvěda v zoo), jsou odřezky od řezníků a nebo pocházejí z nucené porážky (málo dojící krávy, vysloužilé nosnice vajec, zvířata která pomalu přibírají na váze, poraněná zvířata apod.) nás nevyjdou o nic dráž nežli středně drahé granule. Porcování masa a jeho případné mražení zabere trochu více času, než nasypání granulí do misky >> odměnou nám však je vitální a zdravá kočka.

 

Syrovou výživou kočku nelze zaopatřit > Pouze kompletní krmivo pokryje její potřeby

Zkušenost BARF: Mnoho chovatelů koček v Anglii, Austrálii, v USA a jiných zemích celého světa krmí (po granulové euforii) již od osmdesátých let minulého století (více než 30 let) své kočky syrovou stravou. Výsledkem těchto „odvážných“ chovatelů návratem (k téměř již zapomenuté) přirozené syrové výživě jsou vitální, zdravé a silné odchovy koček, které prakticky netrpí nemocemi. Kočky živené syrovým masem, kostmi a zeleninou jsou aktivní (mají radost ze života), jsou zdravě krásné (srst, kůže, zuby) a dožívají se o cca 30% delšího věku nežli kočky krmené hotovými krmivy.

 

Chovatelé koček, kteří již své kočky dlouho nekrmí kompletními krmivy vzkazují > Jedině syrovou a pestrou výživou lze kočku zaopatřit.

 

 

  Zdroj a také je zde možné si hned objednat mj. doplňky k stravě našich miláčků.

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin