Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Dědičné nemoci

Dědičná onemocnění koček

HCM (hypertrofická kardiomyopatie)
   je dědičná choroba, která spočívá v tom, že stěna levé srdeční komory je větší a silnější než obvykle, kvůli čemuž srdce nemůže normálně fungovat.

   První problémy se obvykle objeví až v dospělém věku. Počáteční symptomy jsou znatelné pouze nepatrně, a můžete je snadno přehlédnout. Kočka vypadá dlouho zdravě, najednou však vážně onemocní. Často dochází k ochrnutí nohou, rychlejšímu tlukotu srdce nebo šelestům na srdci.

   U některých koček se objevují pouze lehčí stadia této nemoci, ty se pak mohou bez výraznějších problémů dožít vysokého věku, zatímco u jiných koček vede tato nemoc k předčasné smrti.

   V současné době lze tuto nemoc diagnostikovat pouze ultrazvukem. HCM je sice nevyléčitelná nemoc, pokud je však diagnostikována a léčená, může se srdeční činnost díky speciálním lékům zlepšit.


PKD (polycystic kidney disease) Polycystické onemocnění ledvin

   Je to dědičné onemocnění ledvin, při kterém se v ledvinách tvoří cysty a vede k selhání ledvin. Nejčastěji se objevuje jako autosomálně dominantně dědičné u perských a exotických koček a jejich kříženců a příbuzných plemen, není vyloučen výskyt u jiných plemen.

   Cysty v ledvinách jsou přítomné u koťat při narození, ale jsou velmi malé. S věkem se cysty zvětšují (až na 2 cm) a zvyšuje se i jejich počet. V jedné ledvině může být až 200 cyst. Současně se mohou nacházet i cysty v játrech.

   Podle velikosti a počtu cyst dochází k pomalému zhoršování zdravotního stavu, příznaky onemocnění se projevují obvykle ve stáří 3–7 let. Pokud je zničeno 75 % ledvinné tkáně, dochází k selhání ledvin, které je doprovázeno depresí, nechutenstvím, nadměrným příjmem tekutin a nadměrným močením a hubnutím. Při velkých změnách v ledvinách může zvěrolékař diagnostikovat podezření na cysty již pohmatem nebo rentgenem, konečné slovo má vyšetření ultrasonografické.

   Nejrannější diagnostika je možná v 7 týdnech stáří, ale vzhledem k drobnosti ledvin i cyst není zcela přesná. Po 10 měsíci stáří je diagnostika 98 %. Ve výzkumu a vývoji je také krevní test, který by odhalil postižené jedince již v ranném věku. Někteří chovatelé a chovatelské organizace mají tendenci přikazovat zvěrolékaři, jak dlouho a jakým přístrojem mají kočky vyšetřovat. Přesnost diagnostiky záleží na zkušenostech a praxi vyšetřujícího, na velikosti a četnosti cyst.

   Vzhledem k dědičné povaze není toto onemocnění léčitelné. U postižených zvířat se provádí léčba při příznacích ledvinného selhání, úspěšnost není příliš vysoká a takto postižená zvířata se obvykle nedožívají vysokého věku. Transplantace ledvin dosud není běžná a přístupná.

   Prevence je v chovatelské práci. Je nutné kočky i kocoury určené k chovu před jejich rozmnožováním vyšetřit sonograficky na PKD a k chovu použít jen jedince s negativním nálezem. Takováto kočka musí být 100 % trvale identifikovatelná, tj. označená čipem nebo tetováním. O pozitivním nálezu je nutno informovat nejen původního chovatele, ale i majitele sourozenců, aby byla provedena depistáž a zabránilo se chovu na postižených kočkách.

   Onemocnění stejné povahy se vyskytuje i u lidí. Také zde je to autosomálně dominantní onemocnění, kterým je postižen 1 člověk z 200-1000 lidí. U perských koček se uvádí postižení 1 kočky ze 3–4.

   Pokud je jeden z rodičů pozitivní, rodí se postižená zvířata (Mendlovy zákony). Nezáleží na tom, jestli je pozitivní kočka nebo kocour. Homozygoti se nerodí, protože jejich postižení je neslučitelné i s embryonálním životem. Všechna postižená zvířata jsou vlastně heterozygoti. PKD se v rodové líni udržuje minimálně ve čtyřech generacích a všechna postižená koťata měla postižené předky. Při zjištění pozitivního nálezu není nutno nemocné kočky utrácet, je vhodné je kastrovat a nechat v klidu bez zátěže prožít kvalitní, různě dlouhý život. Zatajením pozitivního nálezu nebo odpíráním diagnostiky PKD a rozmnožováním postižených koček je graviditou život vlastní kočky zkracován a mnohem dříve nastoupí selhání ledvin. Je lépe chovat a rozmnožovat zdravé kočky, než jedince nádherné navenek, ale postižené nevyléčitelnou chorobou.

MVDr. Květa Mahelková


Patella luxatie (PL)

   je dědičná vada kolenních kloubů, která se vyskytuje u rozličných druhů psů a koček. Odchylka se vyznačuje více či méně uvolněnými kolenními klouby, v nejvážnějších případech se mohou klouby uvolňovat při sebemenším pohybu, což znemožňuje kočce ohýbat nohy, a tedy jakýkoli normální pohyb nebo skákání. Ve velké většině případů se však jedná pouze o lehkou luxaci,která kočku tolik neomezuje.

   Diagnózu může určit dobrý veterinář, který hmatem zjistí, jakou vůli mají kolenní klouby při lehkém tlaku. Kočkám jenž trpí vážnější formou patella luxatie, může pomoci operace, kterou provádějí specializované kliniky.

info : Jamis-kocky.net

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin