Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

FeLV

Virová leukémie koček

     Toto závažné onemocnění je vyvoláno retroviry a způsobuje u koček poruchu imunity a nádorové bujení. Onemocnění( tento virus) je pro kočky specifické a není prokázán přenos na jiná zvířata nebo na člověka. Žádné z kočičích plemen ani domácí kočky nejsou více nebo méně vnímavé vůči této infekci, onemocnění je rozšířené po celém světě.

     Častěji se vyskytuje u koček chovaných volným nebo polovolným způsobem a u koček, chovaných v domácnosti ve velkém společenství nebo v kočičích asylech. K nákaze dochází přenosem z kočky na kočku náhodným kontaktem, pokousáním, případně ze společných misek na krmení. Nemocné matky předávají infekci přežívajícím potomkům přímo placentárně i mlékem. Onemocnění je diagnostikováno častěji u kocourů vzhledem k jejich většímu kontaktu s kočkami.

     Vzhledem k pomalému a ne vždy typickému nástupu klinických příznaků onemocnění, lze v některých případech těžko zjistit zdroj nákazy. Inkubační doba je velmi proměnlivá, může být v týdnech i déle. Po prvotní infekci nemusí kočka vykazovat onemocnění, ale virus se již množí v mandlích, mízních uzlinách a kostní dřeni. Již v době 4 - 8 týdnů po kontaktu s infikovaným jedincem může kočka vylučovat virus slinami a močí a infikovat další zvířata.

     Příznaky nemusí být příliš specifické, kočka celkově chřadne, mohou se jí zvětšovat mízní uzliny, zjišťuje se zánět sliznice dutiny ústní, stálý průjem komplikovaný bakteriemi, plísněmi nebo parazity, nehojitelné a stále se vracející záněty zevního zvukovodu nebo kůže. V pozdějším stadiu se připojuje nádorové bujení rozličných orgánů, rozvíjí se leukemie - nádorové bujení bílých krvinek, také různé neuropatie. Virus zasahuje všechny systémy těla- vyvolává ztrátu imunity s následnou druhotnou infekcí a novotvary.

     Matky infikované virem, i když dosud neprojevují příznaky onemocnění, až v 80 % předčasně porodí mrtvé plody nebo donošená koťata ihned po porodu hynou. Živě narozená mláďata jsou infikovaná již při narození a dále se infikují mlékem matky.

     Vzhledem k tomu, že klinické příznaky, zvláště v počátku onemocnění, nejsou zcela specifické, diagnostika se opírá o pozitivitu průkazu protilátek krevním testem. V počátku onemocnění nebo v době, kdy je virus v latentní fázi, nemusí být test zcela jednoznačný. Průkaz viru v kostní dřeni je jednoznačný.

     Dosud není známa účinná terapie. Již při podezření z onemocnění FeLV je nutno kočky striktně separovat, a to nejen jedince podezřelé z nákazy, ale všechny kočky, se kterými přišly do styku. Je nutno zabránit dalšímu rozšiřování nákazy. Léčit je možno podle projevovaných příznaků, ovšem terapie není úspěšná, jen může kočce prodloužit život ( i o několik let) a hlavně zmírnit utrpení. Kočky pozitivní na FeLV nesmí být vakcinovány proti tomuto nebo jiným onemocněním vzhledem k imunosupresi a malé schopnosti až neschopnosti tvorby protilátek.

     Prevencí je zabránění kontaktu koček s těmi, které mohou být FeLV pozitivní. Karanténa a krevní test nově příchozích koček do domácnosti je obligátní. Nejdůležitější je vakcinace. Očkují se zdravé kočky, kterým byl bezprostředně před vakcinací proveden krevní test s negativním výsledkem. Po první vakcinaci následuje do 3 - 4 týdnů revakcinace, v dalších letech je vakcinace jednorázová (bez předchozího testu). Pokud se provede test u zdravé vakcinované kočky, je vždy negativní. Test je založen na průkazu určitých znaků, které nese jen virus, ale ne vakcína. Pokud majitel kočky žádá provedení vakcinace bez testu ( finanční náklady), musí si být vědom, že kočka může být již infikovaná a pak vakcinace nemá smysl. Solidní zvěrolékař nikdy na takovýto nátlak ze strany majitele nepřistoupí.

     Vakcinace proti FeLV dosud není obligátně povinná při přesunech koček do zahraničí nebo na výstavy. Solidní a zodpovědní majitelé krycích kocourů přijímají ke krytí jen kočky řádně vakcinované, někdo navíc žádá potvrzení o negativním testu těsně před krytím. Stejně tak majitel kočky neriskuje krytí nevakcinovaným nebo neprověřeným kocourem.

     O možnosti, že kočka je nakažena FeLV musíme uvažovat, pokud kočka po úspěšném krytí neporodí, případně potratí nebo rodí mrtvá koťata. Také celkové chátrání kočky, případně špatný vývin až zakrslost přežívajících koťat, také chronické zdravotní problémy nereagující na léčbu, jsou indikací k provedení krevního testu. V pozitivním případě je nutno uvážit celkový zdravotní stav zvířete s možností jeho přežívání s co nejmenším utrpením a možnosti majitele kočku trvale izolovat a případně léčit. Náklady časové, prostorové, společenské i finanční jsou značné.

MVDr. Květa Mahelková

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin