Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Kočičí rýma

Pod pojmem kočičí rýmy, se zahrnuje infekce kalicivirem, herpesvirem, případně chlamydiózou. Toto onemocnění se vyskytuje i u koček chovaných pouze v domácnosti a je poměrně časté.  Onemocnění není smrtelné, ale má chronický charakter. I po vyléčení nemocného zvířete často zůstávají následky ve formě poškození nosní sliznice a každá banální infekce nebo zatížení vyvolává výtoky z nosu. Toulavé "uplakané" kočky jsou velmi často postižené právě tímto komplexem kočičí rýmy.

 

Rady z veterinární ošetřovny - kočičí rýma.

Velmi častými pacienty, navštěvujícími veterinární ošetřovnu prostřednictvím svých nových majitelů, jsou zatoulaná či opuštěná koťata. Často pohnutý osud jejich několikatýdenního života je příčinou mnoha zdravotních komplikací. Kromě špatného výživného stavu, přítomnosti zevních i vnitřních parazitů, jsou tito tuláci postiženi onemocněním nazývaným kočičí rýma.

Jedná se o onemocnění horních cest dýchacích. Postiženy jsou především sliznice očních spojivek a nosu. U koťat se objevuje slzení a výtok z nosu, případně kýchání. Mohou se objevit i celkové poruchy zdravotního stavu, horečka, nechutenství, hubnutí. Původcem tohoto onemocnění jsou viry, v posledních letech též velmi často chlamydie, což jsou mikroorganismy stojící strukturou své stavby mezi viry a bakteriemi. Velmi záhy se však uplatňují i bakteriální původci onemocnění.

Výtok z očí a nosu se stává hnisavým, nos je často úplně ucpaný a ztěžuje dýchání, víčka jsou křečovitě stažená. V zanedbaných případech dochází ke vzniku vředů na rohovce, postižení dolních cest dýchacích až zápalu plic a k úhynu.

Přenos tohoto onemocnění se děje přímým kontaktem. Nejčastěji onemocní koťata ve věku 5 - 12 týdnů. Nakazí se od dospělých koček, jež nemusí vykazovat klinické příznaky onemocnění, avšak jsou zdrojem infekce pro své okolí. Původci onemocnění se z těla tohoto latentního přenašeče dostávají očním sekretem, sekretem z nosu, pohlavního aparátu a trusem.

Léčbu musíme zahájit neprodleně. Očekávání, že onemocnění odezní po nějaké době samo, způsobí pouze přechod a akutní fáze do chronického stavu. Onemocnění pak daleko úporněji vzdoruje léčbě a definitivní vyléčení je v mnoha případech nemožné. V horším případě riskujeme onemocnění i dolních cest dýchacích. Léčbu zahájíme podle rady svého veterináře antibiotickými kapkami či mastí, aplikovanými několikrát denně, často po dobu několika týdnů. Celkové podávání antibiotik je na úvaze veterinárního lékaře, podle závažnosti onemocnění. Léčba je tedy velmi náročná na chovatelovu péči a čas.

Velmi účinně se proti tomuto onemocnění lze bránit preventivní vakcinací koček. Malá koťata se mohou očkovat již ve stáří několika týdnů. Nemocné jedince je nutné nejprve podrobit léčbě a teprve pak vakcinovat. Onemocnění sice u zvířat vyvolává dočasnou imunitu proti této nemoci, ta je však krátkodobá a nedostatečná. Vakcinaci by se měly podrobit kočky podezřelé z latentní infekce - možní šiřitelé onemocnění. Dnes jsou na trhu již k dispozici polyvalentní vakcíny, jež v jedné obsahují vakcínu proti více nemocím, včetně kočičí rýmy. Jak je dobře známo, prevence je vždy lacinější než dlouhodobá léčba. Myslete na to i při péči o tyto nalezené kamarády.

MVDr. Vladimír Šoltys, Jičínská veterinární ošetřovna

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin