Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Krevní skupiny

Krevní skupiny koček 

Tak jako u lidí existují různé krevní skupiny, tak ani všechny kočky nemají stejnou krev. Problémem může být inkompatibilita transfuzní krve při operacích nebo úrazech. Jediné podání krve, které se liší ne skupinou, ale jen některým z faktorů, nevyvolává problémy, opakované podání téže krve může vést až ke kolapsu. Problémy vyvolává plemenitba, kdy otec a matka se liší krevní skupinou.
U koček známe tři krevní skupiny A, AB a B. Typ A je tvořen páry genů A/A nebo A/B, kde A je dominantní a potlačuje projevy B. Typ AB je vzácný a málo probádaný,
je však jiný než kombinace A/B. Typ B je formován geny B/B


Krevní skupiny se dědí takto:

 

matka

otec

koťata

 

 

 

 

 

 

A=A/A

A=A/A

A=A/A

 

 

 

A=A/A

A=A/B

A=A/A

A/B

A/B

 

A=A/A

B=B/B

A=A/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=A/B

A=A/A

A=A/A

A/B

A/B

 

A=A/B

A=A/B

A=A/A

A/B

A/B

B=B/B

A=A/B

B=B/B

A=A/B

B/B

B/B

 

 

 

 

 

 

 

B=B/B

A=A/A

A=A/B

x

 

 

B=B/B

A=A/B

A=A/B

x

B=B/B

 

B=B/B

B=B/B

B=B/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Při transfuzi dárce A, příjemce B a naopak - po první aplikaci nedochází k problémům. Při chovu koček, pokud má rodičovský pár rozdílné krevní skupiny, panoval názor, že matka vytváří protilátky proti plodu, který zdědil krevní skupinu otce. Neodpovídá to pravdě, protože u koček protilátky neprocházejí placentou, ta je přirozenou barierou. Matka krevní skupiny B bez problémů donosí koťata krevní skupiny A. Inkompatibilita se projeví až po porodu, po prvním napití se kolostra. Koťata, která zdědila krevní skupinu označenou v této tabulce jako x, budou mít problémy.
V kolostru kočky s krevní skupinou B jsou protilátky proti krevní skupině A. V prvních dnech po narození koťata přijímají kolostrum s protilátkami proti vlastní krevní skupině. Ty procházejí střevní barierou ( v prvních dnech) a ničí červené krvinky kotěte. Tento stav se označuje zkratkou FNI ( Feline neonatal isoerythrolysis) - kočičí novorozenecké rozpouštění červených krvinek.
Takto postižená koťata rychle slábnou, ztrácí zájem o sání, zcela přestanou sát a hynou za příznaků žloutenky a anemie. Některá z těchto koťat přežívají, ale za několik týdnů slabostí hynou. Výjimečně přežijí se slabou formou anemie, jejich vývoj je opožděný, zaostávají za sourozenci.

 

Pokud známe krevní skupinu kočky-matky, je zapotřebí vybrat otce budoucích koťat tak, aby vyhovoval i stejnou krevní skupinou. To znamená, že kočka krevní skupiny B, by měla být kryta pouze kocourem krevní skupiny B. Také u krevní skupiny A se může jednat o čistou A/A, pak nejsou problémy, pokud je A/B u některého z partnerů, může to být důvodem problémů s potomky.
Jestliže není vyhnutí a z nějakého důvodu musíme rodičovský pár vytvořit z jedinců s rozdílnými krevními skupinami, je záchrana života koťat jedině v tom, že koťata ihned po porodu, dříve než se napijí kolostra, oddělíme od matky minimálně na 24 hod, kdy je střevní stěna koťat prostupná pro protilátky. Po dobu oddělení je nutno koťata krmit uměle náhradou kočičího mléka nebo mít k dispozici kojnou kočku s krevní skupinou odpovídající koťatům. Bohužel tato koťata nezískají z kolostra ani protilátky proti infekcím a tím si nesou do života určitou zátěž.
Nejčastěji se jedinci s krevní skupinou B vyskytují
u britských koček (až 50 %), devon rexů (40 %), habešských, somálských a perských (20 %), oproti tomu siamské a orientální mají téměř vždy krevní skupinu A. I u volně chovaných domácích koček se tyto problémy vyskytují. Kočky porodí zdravá koťata, ale ta brzy hynou. Taková kočka ve svém životě obvykle neodchová žádná koťata, pokud nepotká kocoura také se skupinou B.

MVDr. Květa Mahelková

V současné době provádějí diagnostiku krevních skupin v laboratoři v Plzni, je třeba, aby Vaší kočce odebral krev Váš veterinář, cca 0,5 - 1 ml na EDTA. Poté buď přímo on nebo Vy sami zašlete v "bublinkové" obálce krev na adresu: VEDILAB spol. s r.o., MVDr. Oto Huml, Pod vrchem 51 , 312 00 Plzeň a výsledek přijde buď Vašemu veterináři nebo Vám na dobírku - vyšetření stojí kolem 700 Kč - a za to určitě stojí jistota, že Vám celý vrh nebude postupně umírat před očima.

Vlastní zkušenost:

Nyní také provádí diagnostiku krevních skupin (ale i ostatní testy) v laboratoři v Brně. Je třeba, aby Vaší kočce odebral krev Váš veterinář, cca 0,5 - 1 ml do EDTA zkumavky. Poté jí Vy sami zašlete v "bublinkové" obálce na adresu: SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o., Diagnostická laboratoř, Palackého třída 163a,  612 00 Brno a výsledek přijde Vám - vyšetření stojí 595 Kč - za to máte jistotu, že se Vás nebudou týkat problémy s krevními skupinami koček a celý vrh nebude postupně umírat před očima.

Zde je odkaz na tuto diagnostickou laboratoř, také na ostatní testy a platné ceníky: http://www.sevaron.cz/index.php?akce=slozka&id_slozka=10 

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin