Queen Bastet * CZ - Abyssinian Cattery

Vzteklina

O jakou nemoc se jedná:

     Vzteklina (též rabies, běsnění nebo hydrofobie)  je virové silně nebezpečné onemocnění způsobující akutní encefalitidu u zvířat a lidí. Může napadat většinu teplokrevných živočichů, ale je vzácná mezi nemasožravci. Toto virové onemocnění se vyznačuje především dlouhou inkubační dobou s následnou 100% úmrtností. Očkování proti vzteklině je povinné u psů a koček, u kterých je pravděpodobnost nakažení relativně větší než u jiných domácích zvířat.

Rozšíření nemoci:

     Vzteklina je rozšířena téměř na celém světě. Za země vzteklinou nezasažené se považují Velká Británie, Irsko, Austrálie a některé další ostrovy a souostroví (Guam). 

Jaký je zdroj nákazy:

     Zdrojem vztekliny je nemocné zvíře, které ještě nestihlo této zákeřné chorobě podlehnout. U nás bývají nakažena divoce žijící zvířata (liška, jezevec, vysoká lesní zvěř apod.) a ve vzácných případech i zvířata domácí (pes, kočka, kůň, kráva apod.).

Přenos nemoci:

     Nemoc se přenáší hlavně pokousáním (virus je přítomen ve slinách, který se kousnutím dostává do těla dalšího hostitele). Virus vztekliny je tedy přítomen ve slinných žlázách vzteklých zvířat. V přírodě se vzteklina vyskytuje především u lišek, lesní zvěře a u vlků. Z domácích zvířat rozšiřují tuto nemoc zejména toulaví psi a kočky.

Průběh nemoci:

     Vzteklina je nemoc s velmi dlouhou inkubační dobou, která činí obvykle 3-12 týdnů, byl však zdokumentován případ, kdy inkubační doba trvala prokazatelně 9 let. Virus se v těle nemocného zvířete nachází zejména v mozku, míše, slinných žlázách a slinách. Inkubační doba vztekliny je u psů 3 až 8 týdnů, u jiných domácích zvířat až dva měsíce a u člověka to může být výjimečně až rok, i déle. U psů probíhá onemocnění ve dvou formách, v „zuřivé” nebo „tiché”. Počáteční stadium tzv. „zuřivé” formy se projevuje velkými změnami v chování psa. Pes ve většině případů bývá neposlušný, lekavý, zuřivý a někdy i nezvykle přítulný. Toto období má relativně krátké období trvání, přibližně 3 až 4 dny. U psa se mohou projevit zvrácené chuti, požírání nestravitelných předmětů, dále zvýšená teplota, kašel, obtížné dýchání, zácpa, žízeň nebo slintání. Po této počáteční fázi nastává již klasické období zuřivosti, které trvá také asi 3 až 4 dny. V této době se pes především toulá, má záchvaty zuřivosti a má veliké sklony k útočnosti. Po tomto období přechází nemoc do posledního stádia, tzv. paralytického. Pes se náhle velice zklidní, nastane ochrnutí zadních končetin, následkem obrny je skleslá spodní čelist, pes přestane žrát, protože nemůže polykat, jazyk je vyplazený a volně visí z tlamy, slintá a během dvou dnů dochází ke smrti.

Léčba:

     Účinná terapie této choroby neexistuje a léčení zvířat se tudíž neprovádí.

Očkování proti vzteklině a kočky:

     Rovněž u koťat je povinná vakcinace ve věku 8 až 10 týdnů jejich věku. Je však potřeba několik přeočkování, aby byla vytvořena solidní ochrana před touto infekcí. Opakované očkování se provádí každoročně. Vakcinaci mohou podstoupit také od třech měsíců věku fretky.

Vzteklina a člověk:

     Hrstka lidí, která přežila vzteklinu (šlo vesměs o lidi, u kterých bylo očkování nasazeno pozdě na to, aby zabránilo propuknutí nemoci, nicméně vytvořilo u nich už jistou odolnost, což jim umožnilo přežít) vyvázlo s různými stupni poškození mozku. Jedinou výjimku představuje Jeanna Giese. Systematickým tažením proti vzteklině, vybíjením a proočkováváním jejího rezervoáru a proočkováváním rizikových profesí se podařilo vzteklinu značně potlačit. Přesto v současné době stále ročně umírají na tuto chorobu desetitisíce lidí, zejména v Africe a Asii. Očkování v důsledku potvrzeného nebo předpokládaného vystavení se nákaze je každoročně aplikováno u zhruba 10 miliónů lidí.

Zdroj :  http://www.mojeveterina.cz/

 

Zpět

 
© JaDr 2008 admin